På lørdag inviterer ungdomsteamet i «Generasjonsarkitektene» andre ungdom inn til å engasjere seg i Kragerøs og Kragerø Stasjons framtid.

- Vi har lyst på et bra sted å henge. Et sted der vi kan ha forskjellige aktiviteter og hvor det ikke er kun én enkelt interesse som får plass, men mange, sier Zoé- Loes Barree og Oliver Milett.

De utgjør sammen med Kasper Bakke, Sindre Hovde Pettersen, Nora Brataker og Birk Borkhus et ungdomsteam som har jobbet med prosjektet fra start. Nå håper de at andre ungdom også henger seg på slik at de kan vise at det er mange som ønsker seg et bra tilbud for ungdom i byen.

Sammen med Nora Skarre, Maiken Lønnerød og Solveig Kivle har ungdommene de siste ukene planlagt Framtidsverkstedet som finner sted på Kragerø Stasjon lørdag. Ungdommene har vært med på å lage plakater. De har deltatt i Stasjonspodden med Sneglehuset og holdt foredrag på skolene.

- Vi synes det er veldig bra at ungdom får være med fra start, sier Oliver Milett og fortsetter:

- Vi vet at det er mange organisasjoner som har interesser på stasjonen og at vi ikke kan forvente å ta all plassen, men vi håper det blir plass til ungdom slik at vi får et positivt sted å være og som kan gjøre det enda bedre å vokse opp i Kragerø.

Prosjektteamet understreker at de har laget en god forebyggende plan i forhold til korona. Ungdommene skal deles inn i aldersbestemte grupper. Gruppene utnevner en talsperson som treffer de andre talspersonene underveis i et eget studio som settes opp i samarbeid med Fjørtoft Kulturproduksjoner og Kragerø Livestreaming.

Slik sikres det at både avstandsregelen kan opprettholdes og antall kontaktpunkter holdes nede. Sendingen fra studio vil starte med musikkinnslag som leveres av Zoé-Loes Barree og Sindre Hovde Pettersen.

Også blir det pizza og brus, legger ungdommene til avslutningsvis.