Gjennom Arbeidsmiljøloven er det lovfestet at arbeidslivets parter skal arbeide for trygge og fullt ut forsvarlige arbeidsmiljøer. Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse å ha helsefremmende og gode arbeidsplasser. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven overholdes, men arbeidstakere har en plikt til å medvirke til dette. For at dette skal fungere i praksis, er det avgjørende at arbeidstakerne har tillit til at deres innspill i faglige diskusjoner, og til prioriteringer og forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet, blir tatt på alvor.

Ansattes ytringsfrihet ble styrket ved grunnlovsendringen i 2005, og det har i etterkant både av Sivilombudsmannen og av regjeringen blitt slått fast hvor viktig det er at ansattes ytringsfrihet ikke begrenses av lojalitetsplikten. I et godt ytringsmiljø har man muligheter til å si ifra om bekymringer og ytre seg kritisk enten til leder eller kolleger, uten å risikere gjengjeldelse. Dersom kritiske innspill håndteres godt, vil man dessuten ha et mye bedre utgangspunkt for å sikre fornuftig ressursbruk og for å levere gode tjenester til brukerne. Spesielt i offentlig sektor, hvor våre felles ressurser forvaltes, vil innsyn og åpenhet være viktig.

I tillegg til arbeidstakernes forpliktelser gjennom Arbeidsmiljøloven, står det også tydelig i Lærerprofesjonens etiske plattform at vi som profesjon skal ta ansvar for å finne gode løsninger, og om nødvendig varsle, når det oppdages kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dersom dette gjøres på en god måte, fungerer det som en sikkerhetsventil som danner grunnlag for et trygt arbeidsmiljø og velfungerende tjenester.

Utdanningsforbundet Kragerø ønsker å fokusere på de positive konsekvensene av ytringsfrihet i jobbsammenheng, og ønsker at vi skal være en kommune som tar varsling på alvor.

Vi heier på åpenhet!

Utdanningsforbundet Kragerø