Den gamle trehusbebyggelsen i Kragerø er truet

Fotomontasje laget av Lund Hagem Arkitekter, som ligger ved søknaden som skal behandles av hovedutvalget

Fotomontasje laget av Lund Hagem Arkitekter, som ligger ved søknaden som skal behandles av hovedutvalget

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerPlanutvalget for bygg og miljø har møte onsdag 14. februar 2018.

En av sakene som kommer opp til behandling er riving av eksisterende bolig i Tallakshavn, registrert som rød SEFRAK bygning. Bygningen ligger i strandsonen og det søkes i tillegg om et stort svømmebasseng på brygga.

Telemark Fylkeskommune uttaler; Sitat. Bygningen er yngre enn 1850 og er vesentlig endret i fasaden. Dersom Kragerø Kommune godkjenner riving av bygningen vil vi ikke motsette oss det. Men på grunn av bygningens alder og potensiale for tilbakeføring vil vi likevel fraråde kommunen å rive bygningen. Den eldre bygningsmassen i Kragerø har stor verdi for byen og kulturmiljøet som helhet og bør tas vare på. Sitat slutt.

Praktisk politikk er forandret de siste årene. Fylkesmannen er instruert fra departementene å gi kommunen mer selvråderett. Fylkesmannen overlater derfor til kommunen å vurdere disse forholdene ut fra et lokal perspektiv.

Sitat: kommunen må vurdere om saken kan ha negativ virkning for lokale miljøverdier eller lokale interesser i området og gjøre en konkret vurdering.  En eventuell dispensasjon må derfor begrunnes nøye ut fra konkrete forhold i den aktuelle saken for å unngå at det skapes presedens i tilsvarende saker.

Rådmannen i Kragerø Kommune delegert til plansjef innstiller til riving av bygget og innstiller til erstatningsbolig som illustrert her med svømmebasseng på brygga.

Tallakshavn som eldre bydel, miljø og historie er ikke nevnt og kommer ikke i betraktning.

Vi erkjenner at vi ikke har drahjelp fra administrasjonen i Kragerø Kommune til å sørge for at det vernes om den eldre bebyggelsen i Kragerø. Undertegnede er enig i at bolig som står der i dag delvis er estetisk ødelagt ved murer og fasadeendring, men erstatningsbolig som omsøkt, og som rådmannen innstiller positivt til - vil bidra til at Tallakshavn åpner for å endre sitt uttrykk som bydel.

Undertegnede kunne gått for en godkjenning av boligen i seg selv på hvilke som helst annet sted enn i de gamle bydelene i Kragerø, men her framstår bygget ruvende og mistilpasset den eldre bebyggelsen. Innstillingen til vedtaket er historieløst og Tallakshavn mister mye av sitt særpreg dersom planutvalget er enig med rådmannen i at dette er ok.

Kragerø som trehusby står på NB! lista hos Riksantikvaren. Det er ikke for ingenting. Det er det samlede uttrykket av den gamle byen som er interessant, og vi skulle så gjerne hatt drahjelp fra ledelsen i  Kragerø Kommune til å forstå denne verdien i seg selv. Konsekvensene for å si ja til dette vedtaket er større enn vedtaket isolert sett.

Kragerø 13.februar 2018

Trine Jørgensen Dahll

Kragerø Venstre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags