Forslag om stopp i lysfiske i Skagerrak-fjordene

Foto: PD

Foto: PD

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Brev til miljøvernminister Ola Elvestuen.

På vegne av kystbefolkningen vil Miljøpartiet De Grønne i Kragerø komme med en bekymringsmelding angående lave – og til dels fraværende – bestander av matfisk som torsk, hvitting og lyr i våre kystfarvann. For ikke så mange år siden var det alltid store stimer av småsild og brisling å se på ettersommeren, sammen med jagende matfisk. Dette er nå blitt en sjeldenhet. I tillegg til lave bestander av fisk, kan man også observere en nedgang i fuglebestanden. Terner og fiskende måker, som lever av å fange småsild og brisling i overflaten, ser man nesten ikke lenger.

Det er forskjellige teorier om årsakene til nedgang i fiskebestandene, og kanskje trengs flere strenge fredningsbestemmelser og miljøtiltak. Vi vet at både Fiskarlaget Sør, Havforskninga og et Fiske i Sør -utvalg nedsatt av Fiskeridepartementet har utarbeidet tiltaksplaner, uten at effektive tiltak ennå er iverksatt. Miljøpartiet De Grønne i Kragerø mener at en god start vil være å forby lysfiske. Det er ikke mange lysfiskere igjen i Sør-Norge, dog er lysfisket så effektivt at det er grunn til å anta at lokale bestander av sild og brisling blir alvorlig redusert når lysfiskere besøker fjordene noen ganger i året.

Lokale fiskere i Kragerø har sluttet med lysfiske fordi fangstene etter hvert ble for små.

Det er liten tvil om at god tilgang på åtefisk som sild og brisling i fjordene vil være et viktig bidrag når matfiskbestandene skal gjenoppbygges. Med denne henvendelsen vil MDG i Kragerø anmode Miljøverndepartementet om å sette søkelys på den markerte nedgangen i fiske- og fuglebestander, og gjerne ta initiativ til et forbud mot lysfiske så raskt som mulig.

Vi vil minne om at Grunnlovens § 112 lyder slik: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Staten og dermed Regjeringa har plikt til å sikre befolkningen denne retten. Når fangstene i det tradisjonelle fisket, både fritid- og yrkesfiske, fra Svenskegrensa til Agder-fylkene har kollapset, er dette svært alvorlig for kystkommunene. Det påhviler Regjeringa et ansvar for å iverksette tiltak for å rette opp situasjonen.

Per- Erik Schulze og Nils Kjell Sandvik

Miljøpartiet De Grønne Kragerø

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags