Vitalis har klart å snu økonomien - gikk med 6,8 millioner i overskudd i fjor

I 2018 gikk det private sykehuset Vitalis Helse med flere millioner i underskudd. Regnskapstallene for 2019 viser imidlertid en nokså positiv utvikling.