Nært og kjært

Anja-Helen Haave Forland og Freid Are Eggum gifter seg
Anja-Helen Haave Forland og Freid Are Eggum
Ida Benedicte Støen og Henrik Hanselmann gifter seg
Ida Benedicte Støen og Henrik Hanselmann
Jorunn Brekka og Thomas Johnson gifter seg
Jorunn Brekka og Thomas Johnson
Kathrine Ødegård og Ruben Hofsli Eikeland gifter seg
Kathrine Ødegård og Ruben Hofsli Eikeland
Marion Schulze og Felix Gunnar Bertelsen gifter seg
Marion Schulze og Felix Gunnar Bertelsen
Malin Størseth og Terje M. Daastøl gifter seg
Malin Størseth og Terje M. Daastøl
Nina Lindheim Johansen og Jonas Kivle gifter seg
Nina Lindheim Johansen og Jonas Kivle
Madelene Skoglund Olsen og Martin Einarson gifter seg
Madelene Skoglund Olsen og Martin Einarson
Tonje Solemdal og Simen Hellem gifter seg
Tonje Solemdal og Simen Hellem
Karoline Støle Byholt og Carl Daniel Hiim Omlie gifter seg
Karoline Støle Byholt og Carl Daniel Hiim Omlie
Sveinung Tovslid og Marie Louise Pedersen gifter seg
Sveinung Tovslid og Marie Louise Pedersen
Kristian Andresen og Frida Hennie Hals gifter seg
Kristian Andresen og Frida Hennie Hals