Nært og kjært

Wenche og Tellef Wåsjø jubilerer
Wenche og Tellef Wåsjø jubilerer
Neri Holen jubilerer
Neri Holen jubilerer
Lavrans Bråtømyr Frydendal jubilerer
Lavrans Bråtømyr Frydendal jubilerer
Birk Solberg jubilerer
Birk Solberg jubilerer
Unni og Kjell Thorsen jubilerer
Unni og Kjell Thorsen jubilerer
Lill og Leif Eckholdt jubilerer
Lill og Leif Eckholdt jubilerer
Heidi og Aage Ahlgren jubilerer
Heidi og Aage Ahlgren jubilerer
Eva og Fritz Thoresen jubilerer
Eva og Fritz Thoresen jubilerer
Bernt Kåre og Liv Vildalen jubilerer
Bernt Kåre og Liv Vildalen jubilerer
Kristian Solberg jubilerer
Kristian Solberg jubilerer
Eva&Kjell Magne Teigen jubilerer
Eva&Kjell Magne Teigen jubilerer
Inger Lise og Jørgen Mostad jubilerer
Inger Lise og Jørgen Mostad jubilerer