Vinden skadet bilen til Tom: – Jeg tok en råsjanse og løp ut

Tom Bryntesen satt på kontoret sitt da takplatene på bygget ble tatt av vinden. Takplatene fløy rett i bilen hans som sto på utsiden.