Ville ikke korona-utsette saken om skolestruktur

Et klart flertall i Kragerø kommune ønsket at skolestruktursaken skulle rulle videre, tross usikkerheten knyttet til korona-pandemien.