Vil utvide eller flytte denne gamle skjærgårdshytta

Hytteeieren har selv tegnet to forslag til hvordan hytta på Måkeskjær kan bygges ut.