Vil undersøke hvordan kommunen i større grad kan kontrollere boplikten

Kontrollutvalget ønsker en politisk sak til kommunestyret.