Vil rive og erstatte denne 70 år gamle hytta med en ny og moderne

Dagens hytte er preget av omfattende vannskader. I tillegg slippes avrenning fra utedoen urenset ut i sjøen.