Vil redusere fartsgrensen her i sommer

Forbi hyttebyen i Finsbudalen på Levang til Joker Westgård er det foreslått innført sommerfartsgrense.