Vil nekte tillatelsen som trengs for at lokalt firma skal kunne kjøpe stor tomt på Fikkjebakke

Entreprenørfirmaet GS Maskin har inngått en avtale med grunneieren om å kjøpe en 50 mål stor tomt på Fikkjebakke. Kommunedirektøren mener at politikerne bør si nei til søknaden om å fradele tomta.