Vil la Rema-Reitan bygge seg ny hytte - men ikke helt slik han ønsket

Kommunedirektøren anbefaler at hovedutvalget for plan og bygg gir delvis dispensasjon.