Gå til sidens hovedinnhold

Vil innføre fullføringsrett i videregående

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvert år mister over 5000 elever retten til videregående opplæring fordi de ikke greier å fullføre innen tre år. Nå vil Venstre og regjeringen endre dette. Vi vil gjennomføre en historisk utvidelse av retten til videregående opplæring, slik at alle får en reell mulighet til å fullføre og bestå.

Vi foreslår nå å utvide retten til videregående opplæring ved å fjerne tidsbegrensningen på tre år, som, er hovedregelen for ungdom i dag. Elever har i dag lovfestet rett til videregående opplæring, men ikke rett til å fullføre og bestå. Tall fra SSB viser at 5500 elever mister retten til offentlig finansiert videregående opplæring hvert år.

Med utvidet rett til videregående skole må skolene ta mer ansvar for de elevene som ikke lykkes med å bestå fag på første forsøk. Mange av elevene kunne ha fullført, hvis de hadde fått en ny sjanse og litt bedre tid. I dag må disse ungdommene ta dyre privatisteksamener for å få vitnemål. Det vil vi endre på.

Utvidet rett for voksne

Retten vil også omfatte voksne som med dagens regelverk har brukt opp retten sin til å fullføre videregående opplæring. De som ikke har bestått alle fag, kan dermed komme tilbake på skolebenken og igjen få muligheten til et godkjent vitnemål eller fag – og svennebrev. Dette er et tydelig signal til alle, både ungdom og voksne, om at det offentlige skal legge til rette for at alle skal kunne fullføre og bestå videregående opplæring.

Mer tilpasset opplæring

Med utvidet rett til videregående skole åpnes det opp for at skolene kan gi mer tilpasset opplæring for elever som trenger det. For eksempel kan det åpnes for at elever som har svake faglige forutsetninger kan ta færre fag samtidig eller ta fagene over lengre tid. Det samme gjelder elever som for eksempel sliter med psykiske plager eller av andre grunner ikke greier å ta alle fagene samtidig slik det er i dag.

I dag er det mange elever som ikke greier å fullføre fordi de mangler karakter i ett eller flere fag. Med utvidet rett og bedre tilpasset opplæringsløp, kan disse elevene fullføre videregående og få fagbrev eller vitnemål. Målet er at alle kan oppleve mestring, samtidig som de lærer det de trenger for å nå sitt potensial.

Fullføringsreform for framtidens videregående opplæring

Den utvidede retten til videregående er en viktig del av regjeringens nye fullføringsreform som legges fram senere i år. Regjeringen varsler med dette den største endringen av videregående opplæring siden Reform 94.

Dette er en historisk utvidelse av elevenes rettigheter, som betyr at døren til offentlig finansiert videregående åpner seg på nytt for veldig mange. Med fullføringsreformen vil vi sikre at elevene får en utdanning som er bedre tilpasset deres interesser, talenter og ønsker for framtiden. Dette vil gi flere elever og voksne større frihet og flere muligheter til å ta igjen tapt skolegang og forfølge drømmene sine.

Kragerø 17. mars 2021

Guri Melby
partileder i Venstre og kunnskaps- og integreringsminister.

Solfrid Rui Slettebakken
leder Kragerø Venstre

Kommentarer til denne saken