Vil ikke la Gro leie mer plass på Lilletorvet

Hos Gro har sendt inn en søknad til kommunen om å få leie et område på toppen av trappa på Lilletorvet. Kommunedirektøren mener imidlertid at søknaden ikke bør innvilges.