Vil ikke ha parkering i to etasjer på Hagens Auto-tomta

Kommunedirektøren er i utgangpunktet negativ, men ber politikerne om svar på om de vil tillate et bygg med parkering i to etasjer og leiligheter på toppen på den tidligere Hagens Auto-tomta.