Vil ha lokalsamfunnet med i planleggingen: - Vi skal ikke sitte i Oslo å bestemme hva Kragerø trenger

Martin Revheim i Sparebankstiftelsen DNB er klokkeklar i sine ord. Han mener det er lokalbefolkningen som skal avgjøre hva det flotte Jernbanebygget skal fylles med.