Vil bygge denne nye hytta på Tåtøy

Søker om dispensasjon fra høydebestemmelsene.