Vil befare tomta på Fikkjebakke før de tar en endelig beslutning

I hovedutvalg for plan og bygg onsdag, ble det bestemt at tomta som GS Maskin ønsker å kjøpe skal befares før hovedutvalget fatter en endelig beslutning.