Vil befare Tollefsens Tåtøy-basseng

Flere av hovedutvalgets representanter ble funnet inhabile da saken om Ivar Tollefsens omsøkte svømmebasseng skulle opp til behandling onsdag.