- Jeg registrerer at det er en diskusjon i andre kommuner, og at flere av nabokommunene våre har høy aktivitet når det gjelder dette spørsmålet. Vi er i tett dialog med dem, og følger rådene som blir gitt fra nasjonalt hold, sier Inger Lysa til KV.

Kommunedirektøren forteller at det i kommunen er en intern avtale om at beslutninger tas fortløpende. Om skoler og barnehager skal stenger, har de ikke hatt en konkret vurdering på. Lysa mener imidlertid at det er sannsynlig at spørsmålet vil tas opp veldig snart.

Hvor fort kan det tas opp?

- Det kan skje på timen, sier Lysa.

Er det reelt at skoler og barnehager i Kragerø stenges?

- Det er like reelt for oss som for andre. Vi ser jo hva de har gjort i Danmark, og det er ikke mindre aktuelt i Norge, sier Lysa.

Hvis barnehager og skoler stenges, er det imidlertid flere forhold som spiller inn. I Kragerø er det om lag 1000 skolebarn i alderen 6-12 år, og Lysa forteller at det i en slik situasjon ville være nærliggende å tro at flere hundre foreldre måtte blitt hjemme fra jobb.

- Dersom vi skal vurdere dette i Kragerø også, så må vi se på konsekvensene, og derfor er det viktig at vi tar de riktige vurderingene. En ting er at elevene går glipp av undervisning, og for en kort periode er ikke det samfunnskritisk, men det vil kunne gi oss utfordringer om foreldrene ikke kan komme på jobb, sier Lysa.

Digital undervisning

Kragerø Videregående Skole går fra og med mandag fra ordinær til digital undervisning. Det skriver Fylkeskommunen i en pressemelding.

- Elever og lærere i Vestfold og Telemark fylkeskommune blir nå med på en skikkelig dugnad mot spredning av korona-viruset. Fra mandag vil alle videregående skoler i fylkeskommunen innstille ordinær undervisning i skolelokalene og isteden undervise elevene digitalt. Det er første gang et fylke ruller ut et digitalt undervisningsopplegg i så stort omfang, heter det i pressemeldingen.

Årsaken til at fylkeskommunen nå iverksetter tiltakene er på grunn av spredningen av viruset som har eskalert de siste dagene. Bakgrunnen er også at smitte nå ikke lenger bare kan spores tilbake til utlandet.

Totalt i fylket er det om lag 14500 elever som rammes av tiltaket.