Viderefører smitteverntiltakene når 95 førsteklassinger begynner på skolene

Når skolene i Kragerø åpner mandag 17. august, og nesten hundre nye elever skal starte skolegangen, blir det er åpningen utenom det vanlige.