Kragerø Arbeiderparti vil gjøre det vi kan for å sikre legevakt i Kragerø. Det betyr mye for oss som bor i Kragerø å ha den tryggheten som en lokal legevakt representerer.

Den nye akuttforskriften krever blant annet høyere kompetanse på legene som jobber på legevakten. Denne kompetansen er vanskelig å få tak i. Dette gjør at vi må samarbeide med andre kommuner for å oppfylle akuttforskriften.

Hvorfor vil Kragerø Arbeiderparti gå inn for å utrede samarbeid med Skien?

Skien legevakt er over 40 minutter fra Kragerø. I forarbeidene til akuttforskriften står det at det ikke bør være mer enn 40 min til legevakt. Dermed kan Kragerø ha egen legevakt selv om vi samarbeider med Skien. Heistad-alternativet er under 40 min og sjansen for å beholde legevakt i Kragerø er mindre.

Vi ser vel at det kan være vanskelig å opprettholde legevakt på natt, men det er viktig for oss at en samarbeidsavtale inneholder legevakt på natt i skulder- og sommersesongen. Vi må også være sikre på at ambulanseberedskapen og utrykningstider er på plass før en eventuell avtale trer i kraft.

Sølvi Wirød
Leder Kragerø Arbeiderparti