Det jeg reflekterer over er tid X distanse. Stemmer det at legevakten ikke skal være lenger unna enn 40 minutter reisetid? Til Sykehuset Telemark er det fra her jeg bor og til parkeringen ved sykehuset i Skien er det nøyaktig 60 minutter. Til Kragerø er det herfra 10 minutter, altså 70 minutter. Nå går det nok noe raskere via nye E-18.

Men hva med de som bor i Kragerøs skjærgård, hvor lang reisetid får de? Tar vi issesongen først, da er isgående fartøy godkjent for passasjerbefordring det eneste alternativ. Bevilgende myndigheter har kanskje satset på at temperaturøkningen vil gi oss isfrie vintre fremover.

Hvor lang tid vil det ta når isen ligger å få en ferje ut til for eksempel Jomfruland med retur? Mannskapet skal tilkalles, klargjøres for avgang, la oss si 15 minutter tur/retur Jomfruland cirka. 60 min. altså 75 minutter føre turen på land til legevakten starter. Boplikten den må holdes, men å ta vare på beboerne … nei de får klare seg sjøl. Er det slik det skal være?

I åpent farvann vil denne tiden bli kortere, men likevel altfor lang i henhold til de nevnte 40 minuttene. Kragerø er så mye mer enn bare byen.

Og til slutt hvis kravet til legevaktlegen er så mye større en kravene til en allmennpraktiserende lege, er det da trygt å gå til en «vanlig» lege? Jeg føler meg godt ivaretatt av en «vanlig» lege og ville ikke hatt noen problemer med å bli ivaretatt av samme lege på legevakten.

Birger K. Nilsen
Gammel ferjemann