Kommentar til Trygve Braatøs leserinnlegg i KVs papirutgave 21. juni.

Utnyttelsen av taket på deler av det planlagte parkeringshuset i Fermannsbakken og en bro fra Minneparken, er et forslag som har kommet fra byggesaksadministrasjonen, og som vi har implementert i våre tegninger.

Tiltakshaver, og vi som plankonsulenter, hadde i utgangspunktet ikke lagt opp til denne løsningen. Hvorvidt broen reduserer minnestedets betydning, kan diskuteres.

Vi mener at prosjektet med broen kan øke Minneparkens brukbarhet, i det at anvendbart parkareal øker. Dette øker også stedets betydning.

David Løffler
Arkitekthuset Kragerø AS