Gå til sidens hovedinnhold

Vi heier på Sannidal ungdomsskole!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sannidøler og Hellefolk, foren dere!

Sannidøler og Hellefolk i hele verden, foren dere!

Det er kommet oss for øre at flere av kommunens politikere tar til orde for å legge ned Sannidal ungdomsskole – en institusjon i bygda, i snart 40 år.

Denne vanvittige ideen vil vi, et samlet lærerkollegium på Sannidal ungdomsskole, fraråde dere politikere på det sterkeste.

Vi takker høflig nei til invitasjonen om å bli en del av Kragerø 1-10.

Er det lurt å samle 2/3 av alle elever i Kragerø kommune på én skole?

Nå er det viktig ikke å være historieløse, vi må huske hvorfor det ble bygget en skole i Sannidal i 1983! Vil vi tilbake der vi var for 40 år siden?

Vårt samfunnsoppdrag er å fremme den faglige læringen, sosiale utviklingen og danningen til ungdommen vår. I et samfunn hvor eldrebølgen slår inn over oss, og hvor andelen mennesker i arbeid per pensjonist er synkende, blir det viktigere enn noensinne å sørge for at «alle skal med». Å få til det gir samfunnsøkonomisk gevinst.

Det gjør vi best her i Kloppkjærveien 6-8.

Vi som jobber ved Sannidal ungdomsskole føler en sterk forpliktelse til å si ifra om at Sannidal ungdomsskole må bestå.

Vår lojalitet ligger hos elevene. Nå når framtidas skolestruktur skal opp til behandling, forventer vi at politikerne treffer en beslutning som vil være til beste for ungdommene – en beslutning som følger prinsippet om at barnets beste settes i sentrum.

Thomas Nordahl er en anerkjent skoleforsker. Han sier at gode skoler kjennetegnes av godt læringsmiljø. Godt læringsmiljø er noe elever, foreldre, ansatte i skolen og politikere skaper sammen.

Den nasjonale Elevundersøkelsen er den viktigste undersøkelsen vi har for å kartlegge hvordan elevene har det på skolen. Undersøkelsen høsten 2020 viste at elevene trives på Sannidal ungdomsskole. På spørsmålet «Trives du på skolen?» svarte 93,3% at de trives svært godt og godt.

Vi ønsker en desentralisert skolestruktur og en skole som utnytter lokale fortrinn og spiller på lag med nærmiljøet. Våre elever har ikke undervisning kun inne i klasseromma på skolen. Elevene bruker Bygdetunet til å lære om lokalhistorie, på Kolbånn har de kroppsøving og i Kilsfjorden utvikler de svømmeferdigheter. Skolen har et svært godt samarbeid med næringslivet, lokale lag og foreninger.

Det er ikke bare skolen som er viktig for bygda, bygda er viktig for skolen!

Kommunens folkevalgte politikere står foran et veivalg.

Utvilsomt et vanskelig valg. Eller er det så vanskelig?

De folkevalgte politikerne har tatt på seg ansvaret om å føre kommunen framover, og bør gjøre det som er best for barn og unge. IKKE legg ned ungdomsskolen i Sannidal!

Med vennlig hilsen
lærerne på Sannidal ungdomsskole

Kommentarer til denne saken