Gå til sidens hovedinnhold

– Vi har ledige lokaler, klare til å starte en demenslandsby for kommunen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dagens demens situasjon i kommunen er uklar for oss som sitter i Hovedutvalget for Helse og omsorg.

Vi vet ikke, i hovedutvalget, hvor mange pasienter som er rammet så sterkt at de trenger, eller bør få, eller har behov for en heldøgns institusjonsplass. Det er til nå ikke kommet noen informasjon fra administrasjonen om situasjonen, ei heller det økende behov eller de problemer som er med å dekke opp tjenesten på en forsvarlig og god måte. Vi i utvalget må jo derfor tro at tilstanden er svært tilfredsstillende.

I de siste 8–10 måneder er det kommet signaler som frem til i dag er noe urovekkende. I forbindelse med nedleggelsen av omsorgsboligene på Stabbestad har diskusjonene dreiet seg mot å starte et demenssenter på Stabbestad. Utvalget «tror» at behovet i kommunen er mye større enn de fleste er klar over.

Sykehjemmet rommer noen få av denne kategori pasienter. Andre demenspasienter kan være å finne i våre mange omsorgsboliger. Noen boliger har heldøgnsbemanning, mens de fleste boligene blir betjent ved bruk av hjemmesykepleien og hjemmehjelp. Det store svarte hull er spørsmålet om hvor mange med alvorlig demens som finnes i resten av befolkningen.

Disse pasientene som betjenes og pleies via hjemmesykepleien er kanskje flere og mer alvorlig rammet enn vi er klar over.

Basert på ovennevnte opplysninger, ser det ut for at vi har for få døgnbemannede plasser for sterkt demente. Det ville være viktig å få vite om «ventelister og søknadsfrister». Spesielt interessant er lister med avslag og særlig grunnlaget for avslagene.

Er avslagene plassmangel i heldøgnsinstitusjon eller relatert til sykdommens utvikling? Fra tidligere erfaringer i større bysammenheng er antallet demente i befolkningen mye høyere enn de få vi kjenner til i Kragerø. Uten å vite hvor mange som trenger heldøgns tilsyn, tror jeg og hele Hovedutvalget at det er så mange at vi kan begynne med en «demenslandsby» i lokalene på Stabbestad.

Ifølge alle opplysninger og rapporter vil Kragerø rent statistisk få 10 nye til dels alvorlige demenstilfeller hvert år i årene som kommer.

NB! Dette er formidable utfordringer som vi må ta på alvor. Dersom vi ikke planlegger og tar noen raske avgjørelser NÅ, vil dette eksplodere i ansiktet på oss.

Det er lett å forutse hva som hender når helsetjenesten ikke klarer sin oppgave. De demente må være hjemme i sine boliger uten tilstrekkelig helsehjelp. Dette vil skape enorme problemer for pårørende. Videre utdyping av dette er lett å forestille seg og de videre konsekvensene blir for mye å beskrive her. Men dette vil ramme mange og skape store familiære og jobbmessige problemer.

Hovedutvalget sa med enstemmig flertall allerede i våres at vi ønsket å starte på et demenssenter på Stabbestad. Kommunestyret ville ikke ta den ballen, og sendte saken tilbake med melding om at dersom det skulle gjennomføres måtte hovedutvalget finne penger i eget budsjett. En slik oppgave blir nødvendigvis en jobb for helseadministrasjonen. Overraskelsen var stor da svaret forelå, og de foreslo å legge ned fire omsorgsboliger med heldøgns drift, og flytte pengene til Stabbestad. Ingen av medlemmene i utvalget hadde noe forståelse for dette. Da gjensto bare kommunedirektørens forslag om å nedlegge driften å gi boligene tilbake til Boligstiftelsen. Det som videre har skjedd er at hovedutvalget ønsket en annen drift, en form for omsorgsboliger uten særlig store utgifter for kommunen. Kommunestyret fikk deretter saken tilbake og besluttet å betale husleie for boligene som står tomme. En utgift over året tilsvarende kr 500,000,-

Det betyr at vi har ledige lokaler, klare til å starte en demenslandsby for kommunen. Alle rapporter og studier og meldinger forteller at demente bør skilles fra andre eldre med heldøgns pleiebehov. Mange av kriteriene for å pleie demente finner vi i forholdene rundt Stabbestad. Det er åpne og landlige forhold, noe som er svært viktig for de demente, og det er lett og billig å etablere flotte uteområder. Demenslandsbyer er en ny form for å dekke demenspleiebehovet, og vi bør bruke denne unike anledningen til å starte utvikling av Stabbestad til dette. Det hele ligger på vårt kommunestyre, som må finne finansiering for dette. Jeg har god samvittighet når jeg skriver dette. Jeg mener at saken nå ligger hos kommunestyret. Alle skulle hermed være informert om situasjonen, og det er full anledning til å starte et riktig at ansvarlig arbeid nå.

Les også

Kragerø kommune og demensomsorgen

At kommunen snart eksploderer av demensproblemer kan sees på symptomene som nå viser seg. Jeg mener avisartikkelen i KV om datteren som ikke fikk nødvendig hjelp, og Brandal som måtte ut å slukke den brannen. Nå har også Kragerø demensforening begynt å røre på seg, og jeg vil gjerne at KV trykker dette åpne brevet fra Kragerø Demensforening i forbindelse med denne artikkelen. Som et vedlegg til denne. Det åpne brevet tar for seg demensproblematikken i mange detaljer. Mye er kanskje av en slik karakter at det hører hjemme på Fylkes- og Stortingsplan.

Med engasjement

Harald Meidel
FrP Kragerø
Medlem hovedutvalg helse og omsorg

Kommentarer til denne saken