Hvilke andre byer i landet blir det gitt ut flere bøker med lokal- og kulturhistorisk interesse enn Kragerø? Det som kjennetegner disse lokale bøkene, er ikke bare innholdet, men også utseende, kvaliteten på trykksaken og det grafiske arbeidet.

Jeg har valgt ut seks bøker som alle belyser viktige sider av Kragerøs historie. Bøker som ikke bare er viktige i dag, men også for ettertiden. Det som kommer i på trykk og i bokform forsvinner ikke. De blir en varig del av vår felles kulturarv.

Tre av disse bøkene tar for seg øyer i Kragerø. To omhandler kunst og den sjette er Historieglimt. Den årlige boka til Kragerø og Skåtøy Historielag, som presenterer små og større historier fra vår nære og fjerne fortid. De tre øyene som har fått hver sin bok er Stråholmen ytterst i havgapet, Furuholmen og Øya, som er en egen bydel i Kragerø.

Kunstbøkene som kom dette året er den store biografien om Guido Schjølberg og Inger Sandbergs «Kunstnerliv i Kragerø». Dette var opprinnelig to hefter som kom ut på 1960- og 70-tallet, og som nå har blitt samlet i en stor og rikt illustrert bok, som er Inger Sandberg verdig. Den viser ikke minst den viktige jobben hun gjennom flere tiår har gjort for kunst i Kragerø.

Kragerø har opp gjennom årene vært beriket med en rekke dyktige forfattere og historikere. Samler man bøkene som har kommet ut de siste 50 årene, blir det en stor og unik samling. Disse utgjør flere meter med bøker. De aller fleste tar for seg en rekke sider av Kragerøs historie.

Tilbake til mine seks utvalgte. Bokåret begynte med verket om Furuholmen. Edith Thiseth forteller om øyas historie. Om minner og folk som har bodde på denne øya, som kanskje mange ikke vet noe særlig om. Edith er en utrolig forteller. En perle av en bok som man rett og slett kan kose seg med.

Boka om Stråholmen – øya som er formet av naturen og skapt av mennesker, er årets største bok. Alt man trenger å vite om Stråholmen og livet på denne unike øya er samlet mellom to stive permer.

Grethe Sofie Somdalen Borges har gjort en kjempejobb med biografien om Guido Schjølberg. Ikke bare lærer man kunstneren å kjenne, boka er også proppet med kragerøhistorie.

Den aller siste boka, som kom ut for to dager siden, tar for seg Øya. Kanskje årets viktigste lokalhistoriske bok, som er skrevet av Helge Knudsen Strømme. For det første berører den mange. Boka tar for seg hvert eneste hus på Øya og om livet i denne bydelen.

Til sammen utgjør disse seks bøkene 1500 sider med lokalhistorie. Jeg spør igjen, hvilken annen by i Norge kan skilte med noe tilsvarende?