Gå til sidens hovedinnhold

Verdien av Stølefjorden

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Turismen er den viktigste næringen i Kragerø for å opprettholde drift av butikker, restauranter, håndverkere og annen næring. Uten turistene ligger sentrum dødt. Butikkene i byen må spe på med sommer-omsetningen hele året for å få det til å gå rundt – og en del bukker allikevel under. Det er derfor nesten ikke til å tro at Kragerø vurderer å avsette et område til havbruk midt i ansiktet på alle hytteeiere og turistene som holder til rundt Stølefjorden. Rett utenfor de to flotteste strendene Kragerø har å by på, et område hvor barn og voksne har et fristed for vannsport, skjermet fra skipsleden.

Hvilken nytte skulle havbruket ha for Kragerø sin del? De negative miljømessige konsekvensene av åpne matfiskeanlegg er godt kjent. Under slike anlegg skal man lete lenge etter liv. På havbunnen under den unaturlig store mengden fisk samlet på ett sted, hoper avføring og fôrrester seg opp i lag på lag, og sykdommer, smitte og kjemikalier spres ut i havet. Andre konsekvenser er fôr-problematikken; avskoging av regnskog, det høye forbruket av plantevernmidler på landbruket, beslag av viktige områder for matjord. Å tilrettelegge for åpent anlegg er å gå stikk motsatt av hva all utvikling og forsking tilsier.

Det finnes altså bare to mulige positive konsekvenser for fellesskapet ved oppdrettsanlegg: arbeidsplasser og skatteinntekter fra selskapet til kommunen. Når det gjelder arbeidsplasser så går regnskapet raskt i minus. En oversikt fra Fiskeridirektoratet viser gjennomsnittlig antall direkte årsverk per matfisklisens: fem årsverk (se figur). I bytte mot dette så kan vi regne på omsetning/arbeidsplasser og ringvirkninger rundt hver hytteeier som legger sitt feriested ut for salg på grunn av anlegget – hvis de i det hele tatt får solgt. Markedet er allerede direkte påvirket av saken i negativ forstand.

 

En undersøkelse utført av Telemarksforskning for noen år tilbake konkluderte med at 26 % av arbeidsplassene i det private næringslivet kunne direkte knyttes opp mot turisme. I 2006 var dette tallet i overkant av 700 arbeidsplasser i Kragerø kommune. I 2014 var det om lag 500 arbeidsplasser i Kragerø tilhørende bygg- og anleggsbransjen, samt nærmere 900 arbeidsplasser i besøksbransjen (Kilde: Regional analyse for Kragerø 2015). Antall årsverk ved et oppdrettsanlegg blir beskjedent i forhold til det som har blitt hovednæringen i Kragerø: turismen.

Å avsette område til Havbruk i kommunen, er et ja til å miste sin bestemmelsesrett. I Fossingfjorden har vi nettopp erfart hva som skjer når bestemmelsesmyndighet glipper ut av lokale hender: Fylkesmannen godkjente et utslipp fra det landbaserte anlegget som tilsvarer avløpsvann fra 8000 personer – rett ut i en terskelfjord med et regionalt viktig gytefelt for torsk.

«Havbruk» er definert i vid forstand som all produksjon av fisk og andre akvatiske organismer (eksempel fisk, blåskjell, planter, alger, skjell) til mat og andre formål, i sjø, brakkvann og ferskvann. Andre typer havbruk enn fisk kan også forstyrre området visuelt, forurense og gjøre det trangt om plassen. Uansett kan vi ikke verne oss mot hvilken type havbruk vi skal få, dersom et slikt område blir avsatt i Stølefjorden.

Tiden er inne for å holde hodet kaldt. La oss ikke ødelegge sjøen mer nå. Viktige fiske- og arbeidsplasser for fastboende hører ikke sammen med forurensende fiskeoppdrett. Til de politikere som enda ikke har bestemt seg:

Verdien av Stølefjorden kan ikke måles i kroner og øre. Om man likevel skal gjøre det, viser regnestykket at det kan bli skjebnesvangert for turistdestinasjonen Kragerø.

Lena Faye-Lund Sandvik

Kommentarer til denne saken