Finansministeren har sendt på høring et notat om Skattlegging av privat konsum i selskap. Forslaget vil trolig bli vedtatt i Stortinget og satt i kraft fra 1. januar 2023.

Det skal bli spennende å følge stortingsrepresentantene fra Kragerø og Skåtøy i denne saken. Den brutale skattleggingen som foreslås i høringsnotatet gjelder nemlig ikke bare privatfly, men også taxibåter.

Taxibåter er særskilt nevnt i høringsnotatet. Formålet med forslaget er å hindre at selskaper eier objekter som er egnet til privat bruk. Taxibåtene er utvilsomt egnet til privat bruk. Eier av 50% eller mer av selskapet vil da bli beskattet for den tid han har disposisjonsrett over fartøyet, det vil si den tid fartøyet ikke frakter betalende passasjerer.

Disposisjonsretten er avgjørende enten det er sommer eller vinter, enten fartøyet er på land eller på verksted. Ingen eier vil kunne bære den foreslåtte skatten. Virksomheten må da endres vesentlig eller opphøre.

De fleste vil mene at dette er verken fornuftig eller rettferdig. Dessverre er forslaget ikke ment å være rettferdig.

Morten Garman