Varsler nye ruter - går gradvis tilbake til normalen

«Perlen» vil også settes i drift igjen, men kun for skoleskyss.