Varaordføreren er småforbanna over vannskuterrot

Utrede: Rådmannen skal undersøke hvilken mulighet politikerne egentlig har for å lage en lokal vannskuterforskrift. Arkivfoto

Utrede: Rådmannen skal undersøke hvilken mulighet politikerne egentlig har for å lage en lokal vannskuterforskrift. Arkivfoto

Artikkelen er over 3 år gammel

– Jeg føler meg politisk indignert og småforbanna, sa Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt) da formannskapet drøftet vannskutere.

DEL

– At kommunen skal kunne lage forskrifter, ble presentert som en styrking av lokaldemokratiet. Og så ender det bare med surr, sa Rødt-politikeren.

Ikke mye igjen

Også ordfører Jone Blikra (Ap) var noe oppgitt over utviklingen i saken. Han var blant ordførerne som tidlig gikk ut og lovet lokale forbud mot vannskutere, da regjeringen fjernet den sentrale vannskuterforskriften.

– Det startet med beskjed om at det var «soleklart» at vi kunne lage forskrifter. Så kommer ministeren og sier at vi kan lage forslag, men lokale forskrifter vil ikke gjelde i farleden. Der er det Kystverket som bestemmer, sa Blikra.

– Legger vi farledskartet med bi-farleder over kartet over skjærgården, så blir det ikke mye igjen, sa ordføreren.

Han understreket at det formannskapet nå behandlet, var å be rådmannen avklare hvilket handlingsrom kommunen egentlig hadde for å regulere vannskuterkjøringen. Det ble da også vedtatt.

Lov i nasjonalparken

Blikra var også sterkt kritisk til at regjeringen ikke hadde tatt med et vannskuterforbud i nasjonalparkforskriftene.

– Det er et slikt forbud for nasjonalparken på Hvaler. Men for Jomfruland ble det tatt ut. Vi må i hvert fall anmode sentrale myndigheter om at vi får inn et forbud i nasjonalparken, sa ordføreren.

Blir dårlige greier

– Når lokalt selvstyre blir satt opp mot farledsforvaltningen, da blir det dårlige greier, mente Johan Tønnes Løchstøer (V).

– Det vil kanskje hjelpe noe når fartsreduksjonene i skjærgården blir satt i verk 20. juni, håpet han.

Rekker ikke i år

– Vi må gjerne gi politiske signaler om å få utredet en sak. Men formkravene til en slik forskrift er svært strenge, påpekte Henriette Fluer Vikre (Frp).

– Vi vet at vi ikke får landet en slik forskrift i år, sa da haster det ikke, mente hun.

Reidar Skoglund (H) mente at et skuterforbud ville være en forskjellsbehandling «de luxe», som han sa. Skoglund stemte sammen med Henriette Fluer Vikre mot å be rådmannen sette i gang en slik utredning nå.

Artikkeltags