Gå til sidens hovedinnhold

Vaksinering av utviklingshemmede

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utviklingshemmede har oftere underliggende sykdommer. Jeg håper fastlegene i Kragerø og Drangedal greier å fange opp de utviklingshemmede med underliggende sykdommer slik at de får en riktig plass i vaksinasjonskøen.

Jeg vil nå ta for meg utviklingshemmede som gruppe og begrunne en generell prioritering i vaksinasjonskøen.

– Hvis en utviklingshemmet blir smittet har vedkommende ofte vanskelig for å si ifra om symptomer. Personen greier ikke formidle at vedkommende føler seg dårlig og blir gående ute blant folk lenger enn nødvendig før vedkommende blir testet.

– Testsituasjonen kan ofte bli svært utfordrende for personen selv, og for dem som skal gjennomføre den. Bruk av makt og tvang i testsituasjonen kan fort føre til at det ble med denne ene testen.

– En utviklingshemmet har ofte vanskelig for å forholde seg til smittevernregler. Både når det gjelder å ta på ting, og å ta på andre. Dermed vil personen lettere bli smittet og lettere overføre smitte til andre.

– Smittesituasjonen vil kanskje føre til at man for «sikkerhets skyld» stenger en del utviklingshemmede mer inne. Dette er svært uheldig og lovstridig.

– En utviklingshemmet som er smittet vil bli satt i isolasjon som alle andre. Dette vil fort føre til tiltak som vil komme i konflikt med loven om bruk av makt og tvang. Her kan det fort bli situasjoner som er svært uheldig både for personen selv, pårørende/familie og kommunalt ansatte.

Jeg ber Kragerø kommune ta innover seg den situasjonen de utviklingshemmede står i. I den forbindelse kan det være lurt å lytte til de fagpersonene som kjenner de utviklingshemmede godt.

Jeg ber dere lese den vitenskapelig begrunnede artikkelen til mangeårig leder av Norsk forbund for utviklingshemmede i Norge, Jens Petter Gitlesen. Her kommer det tydelig fram at det å være utviklingshemmet er en selvstendig risikofaktor for å få covid-19.

Atle D. Oppebøen
Leder av Norsk forbund for utviklingshemmede, avd. Kragerø.

Kommentarer til denne saken