Gå til sidens hovedinnhold

Uttalelse til kulturminneplanen fra Kragerø og Skåtøy Historielag

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Identitet, lokalhistorie og tradisjoner er sentrale begreper i kulturminneplanen. Planen er et redskap for å kunne ta fortiden med inn i framtiden, slik kultursjefen beskriver det i forordet. Men forutsetningen er at planen blir tatt på alvor, og at den blir brukt i samsvar med hensikt og målsetting.

Kragerø og Skåtøy Historielag vil i denne omgangen ikke komme med mange innvendinger eller nye forslag til planen. Dette engasjementet blir en del av det videre arbeidet, blant annet i forbindelse med utarbeidelsen av en såkalt «gul liste». Det er dette arbeidet som blir avgjørende for hvordan man skal ta vare på kulturminner. Historielaget mener ideen om å invitere til lokale møter der alle kan delta må følges opp. På den måten kan man sikre og videreutvikle lokal tilhørighet til kulturminner.

Tiltaksplanen i dokumentet tar blant annet for seg nyere tids arkeologi, bevaringsplan for gangveier, trapper og vannposter i sentrum, bevaringsplan for kirkegårder og gravminner og byggeskikkveileder for Kragerø sentrum. De fleste er nok enige om at en slik veileder kan bli et viktig dokument i framtiden.

Historielaget vil følge ekstra godt med på hva man velger å gjøre med ett viktig kulturminne, som ennå ikke er nevnt i planen, nemlig traseen etter Kragerøbanen. Jernbanestrekningen fra Kragerø sentrum til Neslandsvatn er et kulturminne i seg selv. En del av traseen (som ligger i Drangedal kommune) er tatt i bruk som tursti. Dette kan vi følge opp i Kragerø. Traseen må få en sentral plass i arbeidet med prioritering av våre kulturminner.

18.5.2021

Kragerø og Skåtøy Historielag

Willy Nilsen,
leder

Kommentarer til denne saken