Gå til sidens hovedinnhold

Uttalelse om detaljregulering av Tollbodenkvartalet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arkitekthuset Kragerø AS har på vegne av Tollboden Eiendomsselskap AS startet arbeidet med detaljregulering av Tollbodenkvartalet. Planen er svært omfattende, og dreier seg om flere bygninger.

Planene for Posthusgården må skrinlegges umiddelbart. En dobling av antall etasjer er i strid med Sentrumsplanen, som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i 2016. Det dreier seg blant annet om å ivareta småbypreget, og unngå negative konsekvenser for omgivelsene.

I en tidligere uttalelse om planene for hotelldrift i den gamle Biørnegården (Solbekkgården fra 1952) presiserte Kragerø og Skåtøy Historielag at bygget i størst mulig grad må tilbakeføres til slik det fremsto før den dramatiske ombyggingen på 1950-tallet. Tegningene som er presentert holder ikke mål i forhold til dette ønsket. Det legges opp til et takløft som gir ekstra volum i tredje etasje, men som ødelegger det antikvariske uttrykket som preget den gamle Biørnegården. Opprinnelig var det to mindre arker som harmonerte med resten av bygget. Takløftet som bare har til hensikt å øke muligheten for flere hotellrom ødelegger fasaden mot Jernbanetorvet. La tredje etasje fremstå slik den gjorde opprinnelig!

Tidligere i denne prosessen ble det fra utbyggers side mer enn antydet at takløftet kunne legges på den andre siden av bygningen. Det vil være en langt bedre løsning enn det som er presentert.

Kragerø og Skåtøy Historielag skal vekke interesse for og spre kunnskap om Kragerødistriktets fortid, og arbeide for at kulturhistoriske verdier innen lagets virkeområde blir tatt vare på og vernet om. Kulturminneplanen, som nylig ble vedtatt i kommunestyret, kan bli et viktig verktøy i dette arbeidet. Vi ser frem til oppfølgingen av planen, som tar for seg en såkalt «gul liste» over oppgaver av spesiell betydning for vern om kulturminner. Det tas blant annet sikte på å utarbeide en byggeskikkveileder for sentrum. Det kan bli et viktig verktøy for å bevare mest mulig av byens identitet og særpreg.

Kragerø og Skåtøy Historielag

Kommentarer til denne saken