Styret i Skåtøy vel er opptatt av håndhevelsen av boplikten. Antall fastboende her ute er synkende og har vært det lenge, vi er svært bekymret for utviklingen.

Vårt inntrykk er at mange ikke overholder boplikten.

I det senere har en ny variant dukket opp. Det bygges hybel i kjelleren for fastboende og med det er boplikten ivaretatt.

En hybel vil ikke tiltrekke seg fastboende med barn slik vi og kommunen sårt trenger.

Vi vil påstå at regelverket ikke fungerer dersom dette er greit for kommunen.

Vi er som sagt sterkt bekymret for utviklingen.

Styret i Skåtøy vel