Krymper Resort-utbygging og dropper kunstig tjenn

Kragerø Resort vil bygge 40 hytter istedenfor 70 leiligheter på Kammen. I det nye prosjektet er det ikke lenger aktuelt å etablere en kunstig tjenn i området.