Gå til sidens hovedinnhold

Utbyggere og arkitekter bør delta i debatten om byutviklinga

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er et problem av demokratisk karakter at verken de som bygger eller tegner for utbyggerne i byen, vil delta i debatten om hvordan Kragerø skal utvikle seg. I KV for 14. mai utfordret Kragerø Bys Venner prosjektleder i Tollefsen-selskapene David Kristiansen og arkitekt David Løffler til å kommentere egen virksomhet i forhold til blant annet Riksantikvarens anbefalinger for utvikling av historiske bymiljøer. Vi kan føye til – også i forhold til Sentrumsplanen for Kragerø, vedtatt av kommunestyret i 2016.

Denne utfordringa har disse to ikke villet ta, og den gjentas derfor her og nå. Et ikke-annonsert påstått åpent møte om utviklinga for Biørnegården og Posthusbygget m.m. overflødiggjør ikke aktiv deltakelse i den offentlige byutviklingsdebatten fra utbyggerens og arkitektens side. Det gjør heller ikke den i og for seg prisverdige modellpresentasjonen i den tidligere Solbekk-butikken.

Kragerø er inne i en periode der byen forandres raskt og radikalt. Det er ingen overdrivelse å si at folk flest er opptatt av, og har sterke meninger om disse forandringene. Det må kunne forventes at de som behandler og godkjenner forandringene som skjer, informerer om planer, prosesser og avgjørelser. Og det er å forvente at de som står bak forandringene, utbyggeren og deres arkitekt(er), deltar i debatten som pågår.

Kragerø Bys Venner

Kommentarer til denne saken