Dette er ikke Ring 3 i Oslo, det er lille Kragerø kommune.

Noen tror det er et sauebeite jeg vil redde, andre tror at dagens E18 forsvinner. Mitt poeng er at vi skal spare mest mulig natur og miljø. Det skal støyskjermes ordentlig for bebyggelse på Gjerdemyra. Gjerdedalsbekken skal skjermes for forurensing. Og vi skal ha mindre trafikken forbi barneskolen i Sannidal i samme slengen, det må vel være helt topp? Vi klarer oss med et kryss på Fikkjebakke og en ny vei utenom bebyggelse til rundkjøringen i Sannidal.

Er det noen som har sett faglige beregninger på at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt med to avkjøringer fra 4-feltsvei i lille Kragerø? Dette er jo ikke Ring 3!

Det bor folk på Gjerdemyra, ei hel grend. Disse er selvsagt mye viktigere enn et lite sauebeite som kan gjenskapes og erstattes i nærheten. Det var støyskjerming til de som bor der som er et av hovedpoengene med å sløyfe krysset: av- og påkjøringsrampene vil bli vanskelige å støyskjerme tilstrekkelig. I hvert fall er en rett vei mye enklere å få ned lydnivået på.

Eksisterende E18 må beholdes som den er, og ny E18 trekkes så langt sørover at den kommer godt bort fra bebyggelsen. Hus på denne siden er allerede innløst. Sauebeite skal ikke stoppe en nødvendig vei. Og med litt velvilje fra Nye Veier, kan det lages erstatningsjord en annen plass. Innspill på det er sendt.

Den foreslåtte kryssløsningen medfører enorme naturinngrep – støy og forurensning. Også Gjerdedalsbekken som knapt noen har hørt om, er berørt. En viktig gytebekk som fort kan bli glemt! Den kan bli ødelagt av salt-, nitrat- og slitasjepartikkelavrenning. Det er leire i hele området.

Dagens E18 må i all hovedsak bli liggende der den ligger i dag. Den blir ikke borte. Det vil fremdeles være mulig å kjøre av på Langrønningen og kjøre i 80 til dagens kryss på Gjerdemyra, slik det har blitt gjort siden 1972. Tidsmessig innsparing på å kjøre i 110 på den strekningen er kun nesten 3 minutter. Forutsatt at man følger fartsgrensa.

To veikryss med 4,5 km mellomrom i lille Kragerø kommune høres voldsomt ut i mine ører. Hadde det vært snakk om Ring 3, hadde det ikke vært noe å diskutere. Men vi får håpe at vi ikke får trafikk tilsvarende Ring 3 i Oslo i vår kommune.

Hilsen
Regina Brajkovic