Kragerøs omvandrende byleksikon Ulf Hamran fyller 90 år i disse dager, og Kragerø Bys Venner vil gjerne gratulere jubilanten med dagen.

For Byvennene, og for alle andre som er glad i byen vår, er Ulf – gjennom sitt engasjement og sine meningsytringer – en stor inspirasjonskilde. Vi stimuleres til innsats og vi får krefter til kamp mot den utviklingen som er i ferd med å frata byen dens spesielle preg.

Ulfs tilsynelatende utømmelige kunnskaper om byen før og nå, som han raust deler med alle, er nyttige fordi de gjør at faktainformasjon som skal stå for all framtid, blir korrekte. Noen og hver, lek og lærd, har fått erfare at omtrentligheter ikke er Ulf sin stil!

Ingen kan beskylde Ulf for å være redd for å synge ut eller si fra når han føler det trengs: Han korrigerer og opplyser, og han mener ting – ofte med stor styrke. Til forskjell fra oss andre, som ytrer oss og «synser» uten kanskje alltid å ha den hele og fulle oversikt over saken vi uttaler oss om, baserer Ulf seg på fakta som han besitter i kraft av utdanning, kunnskaper og erfaringer.

Alle som har hørt Ulf holde foredrag – og det er mange – vil vite at han er en gudbenådet formidler: Alt av opplysninger formidles systematisk og krystallklart, alltid ispedd betydelige mengder understatements og humor. Svært ofte – også når han snakker om Kragerøs mer berømte kvinner og menn – velger Ulf å se historiens gang fra perspektivet til den alminnelige Kragerø-beboer, kvinne eller mann. Like lite som han aksepterer handlingene til nåtidens nyrike overklasse eller underordner seg dagens autoriteter, like lite synes han tydeligvis om mange av handlingene til datidens herskerklasse i byen vår.

Vi takker Ulf for hans innsats som folkeopplyser og samfunnsaktør. Vi håper at vi fortsatt gjennom mange år skal få nyte godt av hans engasjement og kunnskaper.

Kragerø Bys Venner