Arkitekthuset Kragerø sendte tirsdag 1. juni en henvendelse til hovedutvalg for plan og bygg, samt kommunens både politiske og administrative ledelse, hvor de ønsket å komme fram til en dato for presentasjon av Fredensborgs planer for det såkalte Tollbodenkvartalet. Hensikten er å få innspill fra publikum før planforslaget sendes inn til kommunen.

Denne presentasjonen vil foregå i lokalene til Kragerø biograf og ikke under et formelt politisk møte.

Ordfører Grunde Wegar Knudsen (Sp) mener av flere årsaker at verken politikerne eller administrasjonen bør delta.

– Hvis vi deltar, så kan det gi feil signaler til andre aktører som venter på å få sine planer behandlet. Vi ønsker ikke gi inntrykk av at vi prioriterer Fredensborg framfor andre i en tid hvor virksomhet for bygg og areal er svært presset, sier Knudsen til KV og viser til de velkjente kapasitetsproblemene i kommunens bygningsmyndighet det siste halvannet året.

– Men det er opp til hver enkelt å delta i åpne møter, understreker han.

Knudsen hevder dessuten at andre aktører tidligere skal ha bedt om å få orientere hovedutvalget om deres planer, men som skal ha fått beskjed om at dette ikke har latt seg gjøre.

Per-Erik Schulze (MDG) er enig med ordføreren.

– Jeg tenker det er en ryddig vurdering av ordfører. Det kan virke som store aktører får et slags fortrinn hvis vi som et samlet hovedutvalg deltar. Men det er fint med invitasjoner, da kan de som vil dit, gå dit. Hvis noen heller vil orientere i utvalget er også det lov, da er det likt for alle, enten det er snakk om en stor eller en liten utbygger, sier han.

Flere vil delta

Hovedutvalgsleder Henriette Fluer Vikre (Frp) er av en annen oppfatning.

– Vi har flere ganger tatt initiativ til å be Fredensborg være tidlig ute med sine planer. Når de skal presentere noe som er av så stor betydning for sentrum, synes jeg det er lurt av oss i hovedutvalget å være til stede slik at vi får informasjonen tidlig og kan ta dette tilbake til våre partier. Så er det en forutsetning for meg at også pressen blir invitert, sier hun.

– Alle skal ha mulighet til å få lik informasjon og det kan gjerne presenteres som orientering i kommunestyret når planen kommer til behandling, men det er likevel viktig å være tidlig på slike saker, legger hun til.

– Vil du selv delta?

– Ja, jeg vil nok prioritere å få til det. Jeg mener man gjør Fredensborg en urett ved å ikke møte opp.

Både Terje Mindrebø (Rødt) og Kjell Ove Heistad (Ap) støtter hovedutvalgslederen.

– Utgangspunktet mitt er at jeg gjerne vil få informasjon så tidlig som mulig. Man kan aldri få for mye informasjon før man skal ta stilling til saker. Så er dette møtet åpent for alle. Men dersom andre aktører har ønsket å orientere hovedutvalget og blitt avvist, så er det nytt for meg, sier Mindrebø, som samtidig er klar på at han ikke prioriterer Fredensborg framfor andre.

– Politikere blir jo ofte kritisert for å ikke være til stede på slike åpne møter. Jeg synes det bare er positivt å bli informert, det er ikke snakk om noen lovnader her. Jeg ser ikke noe problem i å delta, sier Heistad.

Liv og lys

Destinasjonssjef Knut Bremer i Fredensborg Fritid opplyser til KV at informasjonsmøtet, som finner sted hos Kragerø biograf i dag, onsdag, klokka 12.00, vil være åpent for offentligheten i tråd med gjeldende smittevernregler.

– Det er med ydmykhet og iver vi tar fatt på oppgaven det er å forvalte byggene rundt Tollboden. Vi drømmer om et kvartal der vi tar vare på historien, samtidig som vi tenker framover for å sikre liv i gatene, lys i vinduene og mennesker i byggene, som kan bidra til aktivitet og verdiskapning i byen - hele året, skriver Bremer i en e-post.