Gå til sidens hovedinnhold

Ubesvarte spørsmål i utredningen av ny skolestruktur

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvor vil politikerne plassere Læringssenteret, og hvem tar ansvaret for tilbudet til de yngste elevene på Kragerøhalvøya?

Utredningen av ny skolestruktur har ikke omfattet Læringssenteret. I forrige skolestrukturdebatt argumenterte politikere for å flytte Læringssenteret til Kalstad. Vi vet at dette fikk medhold og at Læringssenteret ble flyttet. Et av hovedargumentene som ble brukt var at barn til elever på Læringssenteret ikke skulle gå opp den samme skolebakken som sine foreldre.

Dersom dere nå velger å flytte ungdomsskolen til Kalstad, hvor vil dere da plassere Læringssenteret? Skal dere plassere Læringssenteret på Kragerø skole, der det tidligere lå?

I så fall vil dere sørge for at elevene på barneskolen ikke bare går opp den samme skolebakken som sine foreldre, men de oppholder seg i samme bygg. Alternativt flyttes de yngste elevene ut av bygg C, noe som også medfører store konsekvenser.

Overgangen fra barnehage til skole er stor for barnet i seg selv, og vi må legge til rette for elevens beste. Det mener vi at vi gjør på Kragerø SFO med de fasilitetene vi nå har på Lille SFO.

På Kragerø skole har elevene som begynner i førsteklasse sin base i underetasjen i C- bygget. Der har de klasserommene sine, toaletter, SFO og sin egen lekeplass. Førsteklassingene er skjermet fra andre elever i den første tiden, noe som har vist seg å være bra ifølge brukerundersøkelsen i år på Kragerø SFO. I barnehagen er det små avdelinger i forhold til klassen på skolen som kan være på 20 barn. Fem- og seksåringer skal forholde seg til mye nytt når de begynner på skolen, og en av de viktigste forutsetningene for barns læring og utvikling er trygge rammer. Det er viktig at vi får beholde Lille SFO på Kragerø skole for å skjerme førsteklassingene.

Skal en se denne saken i et barneperspektiv, og ikke et økonomisk perspektiv, burde en trygg hverdag for elevene være avgjørende i skolestruktursaken. En trygg og god start for eleven når de begynner på skolen og SFO er en forutsetning for videre trivsel og læring i barnets liv. Nå må vi få ro til å jobbe med barnet og innholdet, ikke være på flyttefot hele tiden.

Hilsen alle ansatte på Kragerø SFO.

Lene Hegland, Terese Solli, Tove Anita Solli, Aloys Egal, Cynthia Schleinig, Tilman Wischuf, Bente Fosso Kristiansen, Hege Lill Isaksen, Lucy Håndstad, Merete Hanssen, Renate Nicolaysen, Anne Lise Gundrosen, Sølvi Nygaard, Stig Tjessem Karlsen, Joachim Pedersen, Lina Rognaldsen, Hilde M Steffensen, Ida Eskildt og Tine Wang.

Kommentarer til denne saken