Det stemmer at sjampanjekorkene spratt da vi skjønte at vårt mangeårige ønske om venterom på fergekaia er blitt realitet!!

Tusen takk til alle som har vært med i prosessen slik at det til slutt ble virkelighet. En spesiell takk til Jan Samuelsen i hovedutvalg for samfunn, han sto på for oss alle. Bygget på brygga er helt ideelt for oss. Det at vi nå får et uformelt møtested for alle som bor i skjærgården er så positivt.

Vi lover å passe godt på bygget sammen med vårt alltid trofaste fergemannskap, for dette er også en anledning til å takke fergepersonalet. De er utrolig serviceinnstilt alltid!! Og de kjenner utfordringene med å bo og leve på øyene. De strekker seg alltid langt og lengre enn langt for at vi skal komme hjem på en så effektiv måte som mulig.

På vegne av alle som bor på øyene og alle velforeningene tusen takk.

Randi Roer