Tunneler skal oppgraderes - kan bli stengt i flere uker

Kragerøtunnelen og Vadfosstunnelen må oppgraderes for å oppfylle kravene til sikkerhet. Nå er det utlyst anbudskonkurranse på oppdraget.