Ja, så er politikerne i gang igjen. Nytt budsjett. Det må kuttes og kuttes. Etter 4 års styre med Ap, Rødt, Sv og Miljøpartiet er kommunen på god vei mot deltagelse i TV programmet «luksusfellen» hvis det ikke gjøres grep.

Gjeldsgraden har de siste årene vokst i stort tempo. Nedbetaling av lån har ikke vært prioritert. Prisen for å leie andres penger vokser i form av renter og avdrag som skal betales i tillegg til driftsutgifter. I tillegg har Stortinget endret reglene for minimumsavdrag på gjelden slik at Kragerø må øke nedbetalingen på kommunegjelda.

Offisielt var 2019 resultatet et overskudd på 1,7 millioner, men Kragerø kommune fikk et etableringstilskudd til utlån fra Husbanken. Ved årets slutt var mye av dette ikke brukt og vises i netto driftsresultat som en resultatforbedring. Tar man hensyn til disse faktorene er det faktiske netto driftsresultatet på minus 10,8 mill. kroner. Det gir en korrigert resultatgrad på -1,07% for 2019. Anbefalinger er 1,75.

Økonomisjefen skriver til kommunestyret at dette er resultatet uten tryllestøv i regnskapene. Dette gir utfordringer i budsjettet for de nærmeste årene. I tillegg er minimumsavdragene som kommunen må betale på sine lån økt med 34 millioner pr. år. For Kragerø FrP er det derfor viktig at kommunen selger eiendom som er «kjekt å ha» og i stedet konsentrerer sitt eierskap til kommunens kjerneoppgaver.

Arbeiderpartiet med flere har i 2019 utrolig nok bestemt at de skal leie i stedet for å eie det nye administrasjonsbygget ved havnefronten. Uklokt mener FrP. Innkjøp av et sykehusbygg som i hovedsak leies ut til andre rare avgjørelser som belaster kommunens budsjett og som gir færre varme hender og færre gode lærere i skolene.

Kommunedirektøren har i Perspektivanalysen 2021-2030 kommet frem til at behovet for driftstilpasninger fram til 2023 er på 30 mill. kroner. Dette er en krevende driftstilpasning for Kragerø kommune på så kort tid. Perspektiv analysen viser at gjelden må reduseres ved at investeringsnivået til øvrige investeringer må begrenses betydelig i kommende økonomiplan. Maksimalt lånenivå til øvrige investeringer i økonomiplan 2021-2024, 20 millioner, deretter ned til 10 millioner.

Kragerø FrP er opptatt av å gi gode kommunale kjerneoppgaver på helse og skole. Vi bør derfor selge eiendom som ikke benyttes, kutte ned på ikke lovpålagte oppgaver som kunstskole, sommerutstillinger, slanke byråkratiet og vurdere om private kan drive kinovirksomhet i Kragerø som en start.

Lettvinte Ap og Rødt forslag om å øke eiendomsskatten som allerede er for høy bør kontant avvises. Kragerø drives for kostbart og må prioritere de viktige kjerneoppgavene og legge til rette for at det kan skapes flere bedrifter i kommunen som kan gi nye arbeidsplasser.

Leder Kragerø Frp,

Thorleif Fluer Vikre