Det skal ha vært to mindre trafikkuhell i nærheten av Feset.

En kollisjon mellom to biler i sørgående felt, og en kollisjon mellom to biler i nordgående felt.

Dette skaper noen utfordringer i trafikken. Det er nå mange minutters forsinkelse på E18 i begge retninger.

–Melding om at det har vært et mindre trafikkuhell i nordgående retning. Skal ikke være snakk om personskade, men redusert trafikk. Politiet på vei, lød Sør-Øst politidistrikts første melding på Twitter.

– Det er lange køer her, melder TAs fotograf.

Politiet venter nå på bergingsbiler som kan dra de havarerte bilene bort fra veien. Dette fører til at E18 blir helt stengt i en kortere periode, rapporterer politiet like over klokken 21.