Mulig dette er en ordentlig brannfakkel, men det får stå sin prøve.

Vår forrige ordfører gikk hardt inn for at Nye Veier skulle bygge 4-feltsvei med to avkjørsler til Kragerø. Det hørtes fornuftig nok ut: en avkjørsel til turistene og hvermannsen som skal korteste vei til Kragerø. Og en til Fikkjebakke, sannidølene og de som skal «utover»

Men stopp en halv nå. Det blir 4,5 km mellom avkjørslene. Avkjørsel på Gjerdemyra raserer ei hel grend og en del dyrkamark. Kravet til avkjørsler er at det skal være minimum 6 km mellom avkjørslene. Av og påkjøringsrampene er vanskelige å støyskjerme og det er overhengende fare for saltforurensing i en viktig gytebekk.

Så da blir spørsmålet: trenger vi egentlig begge avkjøringene?

Kan vi ikke klare oss med en avkjøring på Fikkjebakke? Den er viktig. Derfra kan det legges en vei og en tunnel under Kolbånn ned til «Esso». De som ønsker å kjøre om Gjerdemyra kan kjøre gamleveien i 80 fra Bamble, og bruke dagens innfartsvei til Kragerø. De som heller vil cruise i 110 til Fikkjebakke, kan gjøre det.

Istedenfor å lage to kjempesvære kryss med enorme naturinngrep, kan vi bli kvitt mye trafikk gjennom Kil og forbi barneskolen. Støyskjerming forbi Gjerdemyra blir kanskje tilfredsstillende. Avrenning til den viktige Gjerdebekken kan lettere unngås. Og penger kan spares!

Jeg vil innstendig be politikerne tenke seg om nå. Kutt ut krysset på Gjerdemyra, og behold krysset på Fikkjebakke som hovedkryss for Kragerø.

Mange vil uansett kjøre gamleveien for å spare bompenger. Selv i 70-sona i Bamble er det fremdeles en del «bompenge-innsparingstrafikk».

Regina Brajkovic