Gå til sidens hovedinnhold

Torvet, Posthusbygget og Sentrumsplanan – hva sier politikerne?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Diskusjonen går nå høyt blant befolkningen i Kragerø og i sosiale medier om alle planene for å endre byen. Men hva sier Sentrumsplanen, som kommunepolitikerne vedtok i 2016 og som skulle være retningsgivende for nybygg og tilbygg i sentrumsområdet? Har bygningssjefen og hennes stab, utbyggere, arkitekter og politikerne som nå sitter i Hovedutvalg for plan og bygg satt seg godt nok inn i denne planen? Og vil de følge den? I så fall har alle vi som reagerer på planene om nye etasjer på Gofjeldhuset på Torvet og på Posthusgården ikke stort å frykte.

Noen sitater fra Sentrumsplanen:

  • Torvet er byens storstue (planen fra 2001)
  • presentasjonen av Torvet er derfor viktig for vårt omdømme utad
  • Kragerøs overordnede identitet og særpreg er byens styrke og må videreføres
  • småbypreget, dimensjonene og proporsjonene er spesielt sårbare, og det er derfor viktig at disse elementene vernes og ikke kommer i skyggen av en ny utvikling
  • generelt må bebyggelsen tilstrebes å opprettholde sin historiske originalitet og i størst mulig grad sitt opprinnelige stiluttrykk
  • det må stilles høye krav til tilpasning og utforming
  • bebyggelsen rundt Torvet og Bybrua med Blindtarmen må være klare kandidater i rekken av bevaringsområder

Aslak Thorsen har i sitt utmerkede innlegg i KV den 20. mai i år nettopp stilt spørsmålet om respekten for Kragerøs fortid er mangelvare blant politikerne. Han viser til at økende mistrivsel og mindre sol på Torvet kan bli resultatet hvis huseierne får anledning til å bygge høyere og endre vesentlig på fasadene. Vil politikerne sette utbyggerbehov høyere enn bevaring av miljø og historie?

«Kragerø har et av de fineste torgene i Norge. Det som er så flott med det, er at det er nesten innelukket, med godt tilpassede bygninger rundt.»

Denne uttalelsen kom fra Arne Bulie, arkitekt og tidligere byplansjef i Kristiansand, første gang han var i Kragerø og så Torvet. Han har vært medvirkende til mye av den vellykkede utviklingen Kristiansand by har vært igjennom for å utvikle sentrum. De som har gjestet sørlandsbyen i de seinere år, har sikkert opplevd f.eks. det åpne havneområdet mot sjøen med promenade og kunstnerisk utsmykning, torget med parkeringsplass under bakken og Kilden kulturhus som særdeles positivt for byen og som et eksempel til etterfølgelse.

Når det gjelder Torvet i Kragerø og forslaget om å bygge på Godfjeldgården (og sannsynligvis deretter gården vegg i vegg), har heldigvis avdelingen for kulturarv i fylkeskommunen (som har delegert myndighet fra Riksantikvaren) kommet med en klar melding om at de ikke anbefaler at kommunen godkjenner tiltaket. De mener ganske riktig at det vil være i strid med intensjonene i Sentrumsplanen, ødelegge bevart og gammel fasade, slette historiske spor og gi fare for presedens.

Lytter politikerne til hva fylket sier?

Posthusbygget er verken gammelt eller historisk, i hvert fall ikke sett i hundre års perspektiv. Mange synes heller ikke at det er særlig «pent» eller passer inn i det trehusbebyggede småbymiljøet. Men vi trodde det var representativt for tiden det ble bygd i, og derfor burde bevares – noe spesielt arkitekter er snare til hevde er viktig. Argumentene for å ikke bygge på tre etasjer, gir seg selv ut fra ovenstående sitater fra Sentrumsplanen. Det er dessuten ille at folk som bor i nærheten skal miste både lys og utsikt, når de i tillegg har vært belemret med mye støy og høy musikk fra Bakhagen gjennom flere år.

Vi i frykter dessverre det verste når det kommer til avgjørelsene i disse sakene. Hangen til å gi dispensasjoner og manglende historiebevissthet og sans for kulturelle verdier ser nå ut til å være utbredt blant politikerne med flertall i Kragerø. Og argumenter som at turister kommer til Kragerø for nettopp å oppleve det spesielle og særpregede historiske småbymiljøet preller visst av som vannet på gåsa … Eller?

Kragerø Bys Venner

Kommentarer til denne saken